Kamienica (The townhouse)

QUART 2021, 4
Kwartalnik Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego / Quarterly of Art History Institute at the University of Wrocław.
Niezależność artystycznej zabawy a jej użyteczność społeczna /
The autonomy of artistic play and its social utility

Manfred Bator
[o projekcie, str. 77-78 / about project, pages 77-78]
https://quart.uni.wroc.pl/pdf/62/Quart62_03_Bator.pdf
W roku trwania Europejskiej Stolicy Kultury 2016 teren projektu ESK „Wrocław – wejście od podwórza” został wystawiony na licytację do sprzedaży deweloperskiej z wyznaczoną datą 15.XII.2016.
http://gisserver.um.wroc.pl/gn/Details.aspx?vehicleid=1077
Wojciech „Kozioł” Kozłowski
Tomasz i Wojciech „Kozioł” Kozłowski
Ola Opalińska, Mateusz Ziomek
Heniu z wnuczką.
Amelia Skiba
Kamil
Tomasz Skiba
Kamil
Ryszard
Jerzy Kosałka
Marcin Harlender z córkami.
Marta Zachodny
Maja Wolińska
Mira Boczniowicz
Michał Bieniek i Jarosław Obrembski
2016 październik/oktober
2016 Listopad / November 
W roku trwania Europejskiej Stolicy Kultury 2016 teren projektu ESK „Wrocław – wejście od podwórza” został wystawiony na licytację do sprzedaży deweloperskiej z wyznaczoną datą 15.XII.2016.
http://gisserver.um.wroc.pl/gn/Details.aspx?vehicleid=1077
Drodzy mieszkańcy Kamienicy Hubska 58
Minął już prawie rok odkąd zakończył się mój pobyt na waszym terenie w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Po kilku miesiącach naszej wspólnej pracy udało się przywrócić to miejsce dla ludzi. Wasza dalsza praca pozwoliła je utrzymać w porządku oraz dała mu rozkwitnąć.W związku z tym Mam parę ważnych spraw do Was.
Pierwsza z nich miła – na początku grudnia w ramach dużego międzynarodowego festiwalu Expanded City organizowanego przez Fundacje sztuki nowych mediów Centrum WRO w siedzibie Fundacji przy ul. Widok planowane jest spotkanie na temat projektu „Kamienica Hubska rok po” i działań które z waszym udziałem zostały podjęte. Będą zdjęcia, omówienie, rozmowa. Czujcie się już zaproszeni – szczegóły jeszcze podam i zawieszę informację.Fundacja chciałaby jakoś zdokumentować filmowo miejsce, może ktoś by się chciał wypowiedzieć, to okazja że by powiedzieć o różnych sprawach – miłych i niemiłych. W okolicach 10 grudnia chcielibyśmy pojawić z gośćmi na Hubskiej, że by zobaczyć miejsce o którym była mowa na spotkaniu.
Druga sprawa – miasto ponownie wystawiło cały ten teren na Giełdę Nieruchomości, oprócz samej Kamienicy oczywiście. (Właściwie Hubska 56 pojawiała się na Giełdzie Nieruchomości od czasu wyburzenia oficyny. Cały czas jednak zmieniają się plany a ten jest najnowszy. Obejmuje właściwie całe Wasze podwórko, teren po oficynie oraz wszystko co zagospodarował Hotel Apart. Czyli dużo). Podaję link do strony, tam są plany:
http://gisserver.um.wroc.pl/gn/Details.aspx?vehicleid=1077
W tej chwili trwa wzmożona korespondencja pomiędzy Biurem ESK Wrocław 2016 a Gminą Wrocław.
Na 15 grudnia zaplanowana jest licytacja. Nie wiem czy poinformowano Was o tym?
Wydaje mi się, że w ramach zasady „nic o nas, bez nas” powinniście wypowiedzieć się na ten temat. W związku z tym proponowałbym żebyśmy sie spotkali w najbliższy długi weekend (11-13 listopad).
PS. Po konsultacjach, dzisiaj zostałem zaproszony na spotkanie w Urzędzie Miejskim [ poniedziałek 14.11] w tej sprawie.
Dobrze by było że bym wiedział jakie są Wasze propozycje, co myślicie o tym – bo to jest chyba najważniejsze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Kamienicy.
Jacek Zachodny
Oświadczenie w sprawie projektu ESK 2016 który został zrealizowany w obszarze ul.Hubskiej 58 we Wrocławiu.
W roku trwania Europejskiej Stolicy Kultury 2016 teren projektu ESK „Wrocław – wejście od podwórza” został wystawiony na licytację do sprzedaży deweloperskiej z wyznaczoną datą 15.XII.2016.http://gisserver.um.wroc.pl/gn/Details.aspx?vehicleid=1077
Historia.
Jestem jedym z wielu artystów realizujących projekt ESK 2016 – „Wejście od podwórza”, (projekt „Kamienica”, koordynator Tomasz Opania). Z zaproponowanych miejsc wybrałem obszar na ul. Hubskiej 58 który nie przez przypadek został wytypowany do realizacji tego projektu.
Już od 2013 był obserwowany i dokumentowany przez studentów Wydziału Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej ( pod opieką Tomasza Opanii ) jako teren izolowany, z problemami i napięciami społecznymi, obszar zdegradowany, zniszczony i zaśmiecony.
Zdiagnozowanymi problemami tego miejsca była niepewność co do dalszego losu, tymczasowość, bezradność, poczucie odosobnienia i izolacji społecznej (dodatkowo kamienica i podwórko jest otoczone z dwóch stron ogrodzonym nowym osiedlem oraz nowoczesnym budynkiem Hotelu Apart co poprzez kontrast rodziło zrozumiałe napięcia). Projekt „Kamienica” byl działaniem ratunkowym dla tego miejsca. W trakcie jego trwania udało się zaangażować mieszkańców którzy wsparli projekt i z czasem włączyli się w jego liczne działania.
W roku 2015 w trakcie długich prac wspólnymi siłami teren posprzątano; podcięto i wzmocniono wszystkie nabrzeża – gazonami, obrzeżami granitowymi, nasadzono rośliny; oczyszczono i splantowano obszar po wyburzonej oficynie, nawieziono tony żyznej ziemi, posadzono łąkę, rośliny; pośrodku powstał plac z ręcznie wykonaną ławą; do placu prowadzi granitowa ścieżka; w rogach terenu posadzono drzewa owocowe; powstal obiekt – pomnik oficyny; w czterech miejscach powstało malarstwo ścienne; mieszkańcy otynkowali i ocieplili ścianę garażu oraz przygotowali pod malarstwo; w celu likwidacji błota i kałuż splantowano szutrową część podwórka i utwardzono tonami grysu granitowego; przy jednym z nabrzeży powstał wygodny parking; oczyszczono teren z chwastów, częśc istniejących krzewów i drzew poddano pielęgnacji; oczyszczano zasypane otwory piwniczne.
Na Hubskiej w różnym czasie oprócz mieszkańców pracowało wielu wolontariuszy, zaangażowali się artyści: Mira Boczniowicz, Marcin Harlender z dziećmi oraz Jerzy Kosałka, wspierali nas równiez mieszkańcy sąsiadującego nowego osiedla.
Hubska gościła znamienitych gości między innymi kuratora sztuk wizualnych ESK Michała Bieńka, senatora Obrembskiego, Violettę i Piotra Krajewskiego z Centrum WRO, Pawła Jarodzkiego z BWA Awangarda. W roku 2015 i 2016 podwórko odwiedzało dużo gości ESK 2016 z całego świata. Oprócz gości i stałych mieszkańców z terenu korzystali okoliczni mieszkańcy oraz hotelowi goście. Izolowana do tej pory społeczność otworzyła się na świat.
W roku 2016 mieszkańcy użytkowali i sami dbali o cały obszar projektu! Pielęgnowali zieleń, podlewali, dokonali nasadzeń dużej ilości nowych roślin, sprzątali cały duży teren i go pilnowali, powstała nowa ławka, pozytywnie zmieniły się wewnętrzne i zewnętrzne stosunki sąsiedzkie.
Dlatego zaskakująca w tej sprawie jest szybkość i data licytacji (15.XII.2016), brak informacji oraz możliwość likwidacji osiągnięć oficjalnego projektu ESK jeszcze w roku trwania Europejskiej Stolicy Kultury. Niepokojąco wybrzmiewa tytuł oficjalnego trzydniowego (29. XI-01.XII) podsumowania projektu „Wrocław-Wejście od podwórza” zaplanowany przez ESK w budynku NOT-u, a brzmiący „To wam zniszczą”.
Propozycja:
Poprosiłem, w liście z dnia 22.XI.2016 roku, Pana Prezydenta Dutkiewicza o przesunięcie terminu licytacji by dać czas na dyskusję i namysł.
W perspektywie starania się Wroclawia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku można byłoby pomyśleć szerzej o tym miejscu. Adres Hubska 58 zamiast problemem mógłby stać się atutem.
Obszar przy ul. Hubskiej mógłby się stać miejscem ciekawych i nowoczesnych rozwiązań na przyjazne, zielone i ekologiczne zagospodarowanie wzorcowej przestrzeni miejskiej w trudnym miejscu. Wszystkie działania mogłoby powstawać np. do 2019 roku etapami pod kuratelą artystów, socjologów, projektantów krajobrazu, specjalistów od przestrzeni miejskiej we współpracy z lokalnymi społecznościami. Mądre doinwestowanie tego terenu: wybór projektów poprzez konkursy na oryginalną małą architekturę, uporządkowanie podstawowej infrastruktury, ciekawe oświetlenie, nowoczesny plac zabaw, dalsza praca nad ogrodem, zagospodarowanie ślepej ściany od strony Hotelu Apart ( zielona ściana, mural ), ślepej ściany od ulicy oraz mediacja w otworzeniu tego terenu na otaczające osiedle – to wszystko mogłoby sprawić, że adres Hubska 58 kojarzyłby się jako zielony, przyjazny i wzorcowo zaprojektowany obszar nowoczesnego miasta. Miasta które w nowatorski sposób rozwiązuje problemy napięć społecznych, dba o komfort swoich wszystkich mieszkańców, realizuje zasady zrównoważonego rozwoju.
Wnioski:
Głownymi beneficjantami projektu powinni być mieszkańcy i okoliczne wspólnoty.
Powinna obowiązywać całkowita przejrzystość w informowaniu się o planach i zamiarach przez wszystkie strony działań.
Mieszkańcy obszarów na których odbywają się tego typu projekty, niezależnie od swojego statusu ( mieszkania komunalne i socjalne, btak własności ) powinni stać się stroną dla władz miejskich.
Powinni być z wyprzedzeniem informowani o planach względem miejsca które zamieszkują i traktowani po partnersku.
Podziękowania:
Dla wszystkich którzy przyczynili sie do przeprowadzenia projektu: mieszkańców kamienicy Hubska 58, koordynatora projektu, wolontariuszy, artystów, Biura ESK, władz miasta, Gminy Wrocław.
Z poważaniem Jacek Zachodny.
Paweł Jarodzki action

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s