Biogram

Jacek Zachodny ( https://vimeo.com/jacekzachodny ) was born in Wrocław, Poland in 1969. A graduate of the local Academy of Fine Arts, he also studied Archaeology at the University of Wrocław. He works with installation, objects, painting, video, performance, actions in public space and socio-artistic projects. He has made videos for theatre performances, e.g. The Rainbow Tribune by Monika Strzępka and Paweł Demirski. In his practice he often addresses the issues of memory, past and transience, but above all he is interested in interpersonal relationships. He is a regular contributor to Rita Baum, an art magazine, and author of the book Elektryka duszy [Electrics of the Soul]. He co-runs the ArtBrut Gallery in Wrocław, working with artists with intellectual and motor disabilities.

His works can be found in public collections, including the Zachęta Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts and the Museum of Contemporary Art in Krakow. He has participated in exhibitions in Poland and abroad, in venues such as BWA Wrocław, Galeria Entropia, Bunkier Sztuki, MOCAK and Galeria Potocka (Cracow). He has also showed his works at the WRO International Media Art Biennale in Wrocław.

foto/photo: Agnieszka Chojnacka

PRACE W KOLEKCJACH MUZEALNYCH / ARTISTIC WORKS IN MUSEUM COLLECTIONS

Kolekcja Dolnośląskiej Zachęty i Muzeum Współczesnego Wrocławia: / Collection The Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts and the Contemporary Museum of Wrocław:

2019 – Wracajcie do Europy / Go back to Europe – wideo/video 2015 [1/4 edycja/edition].

2018 – Katalog Entropii Sztuki / Catalog of Entropy of Art – praca zbiorowa/group work 2011-2016.

2017 – Turystyka – pejzaż. / Tourism – landscape. – obiekt, rzeźba/object, skulpture 2014; Wiatraczek czasu / Pinwheel of time – obiekt/object 2014.

2010 – Śmierć XXI / Death XXI – wideo/video 2004-2009 [1/3 edycja/edition].

Kolekcja MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie: / The MOCAK Collection – Museum of Contemporary Art in Krakow:

2000 – Obserwacja / Observation – wideo, fotografie, tekst, obiekt/video, photos, text, object 1999.

Turystyka – pejzaż. / Tourism – landscape. – fragment – obiekt, rzeźba/object, skulpture 2014.

WYBRANE WYSTAWY I DZIAŁANIA / SELECTED EXIBITIONS AND ACTIVITIES

2 0 2 2

ZIEMIA- obiekt, wideo – Rytuał „Human Power !?”, edycja XIX – Uniwersytet Wrocławski, sala Balcera.

EARTH – object, video – ‚Human Power!?’, Ritual, 19th edition – University of Wrocław, Balcer hall.

Ziemia / Earth – wideo/video

2 0 2 1

GO BACK TO EUROPE – na brytyjskiej platformie internetowej Watermans.

TRADYCJA – obiekt, video – Rytuał ‚Granica’ – Browar Mieszczański, Wrocław.

GO BACK TO EUROPE on the British Internet platform Watermans.

TRADITION – ‚Border’ Ritual – The Mieszczański Brewery, Wrocław [Poland].

2 0 2 0

ODWRÓCONY KORZEŃ – tekst i fotografie, pismo artystyczno literackie Rita Baum 53/54.

ODWRÓCONY KORZEŃ – realizacja projektu / roczne Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia.

Bohdan Tykholz-dyrektor Muzeum Domu Iwana Franko / director of the Museum of the Ivan Franko House, Jacek Zachodny, Natalia Tykholz. Lwów / Lviv, Ukraina / Ukraine.
foto/photo: Wołodymyr Topij

DIVERTED ROOT – text and photos, Rita Baum 53/54 an artistic and literary magazine.

DIVERTED ROOT – project implementation / annual scholarship from the Mayor of Wrocław.

Marija Hoyin – performens on line, połaczenie z Wrocławiem – rejestruje Wolodymyr Topij. Lwów. Marija Hoyin – an on-line performance connected to Wrocław – is recorded by Wolodymyr Topij. Lviv.

2 0 1 9 – 2 0 2 2

Praca nad zbiorem opowiadań pod tytułem: PLAŻA.

Work on a collection of short stories entitled: BEACH

2 0 1 9 – 2 0 2 1

Praca nad powieścią pod tytułem: MECH.

Working on a novel called MOSS.

2 0 1 9

FLAGA – Rytuał Chleba i Igrzysk, Festiwal Konsumpcji i Populizmu – Centrum Sztuki Piekarnia, Wrocław.

GO BACK TO EUROPE – Nieuzasadniona przemoc i inne przypadłości świata Muzeum Współczesne Wrocław.

Studyjny pokaz filmów i spotkanie w ramach cyklu: Podróż plejady artystów współczesnych – Muzeum Współczesne Wrocław.

MIEJSCA ZAKRYTE – Galeria Entropia, Wrocław – wystawa indywidualna.

Miejsca Zakryte/Covered place – Galeria Entropia/Entropia Gallery, Wrocław, Poland. foto/photo: Jacek Zachodny.

FLAG – Bread and Olimpic Ritual, Consumption and Populism Festival – Art Centrum Piekarnia, Wrocław [Poland].

GO BACK TO EUROPE – Unjustified violence and other ailments of the world. Contemporary Museum of Art, Wrocław [Poland].

A studio screening of films and a meeting as part of the series: A journey of a galaxy of contemporary artists – Wrocław Contemporary Museum. [Poland].

COVERED PLACES – Entropia Gallery, Wrocław [Poland] – solo exibition.

2 0 1 8

Trzymiesięczna podróż do Indii, praca nad projektami wideo i instalacją NIE WALKA.

NIE WALKA – Rytuał XV, Casus Beli – Zajezdnia Tramwajowa Dąbie, Wrocław.

SUSZA – instalacja środowiskowa site-specific, Ii Biennale Sztuki 2018 „Stany materii”- Ii [Finlandia].

Wydanie książki ELEKTRYKA DUSZY – wydawnictwo Rita Baum.

Noc Performerów, vol.2 / Night of performers, vol.2 – DK Luksus, Wrocław.

Jacek Zachodny: Nie walka / Nonviolence – fragment instalacji / part of the installation

GO BACK TO EUROPE – BEYOND WORDS – An International Multidiciplinary Event, ARTSPACE, Tel Aviv, [Izrael/Israel]

Three month trip to India. Work on video projects and the installation NONVIOLENCE.

THE DROUGHT – a site-specific environmental installation, Art Ii Biennial 2018 ‚States of matter’- Ii [Finland].

NONVIOLENCE – Ritual XV, Casus Beli – Tram Depot Dąbie, Wrocław [Poland].

Publication of the book ELECTRICS OF THE SOUL – Rita Baum publisher.

2 0 1 7 – 2 0 1 8

Wrocław Konkretny. Dzieła z kolekcji Dolnosląskiego Towarzystwa Zachęty. Muzeum Współczesne Wrocław.

Concrete Wrocław. Works from the collection of the Lower Silesian Zachęta Society. Wroclaw Contemporary Museum.

https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/wroclaw-konkretny-kolekcja-dolnoslaskiego-towarzystwa-zachety-sztuk-pieknych/

Paweł Jarodzki: Tylko Sztuka Cię Nie Oszuka / Only art will not deceive you.

2 0 1 7

5. Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth – „Zajęcie”- BWA Awangarda, Wrocław.

WRACAJCIE DO EUROPY – WRO Biennale Sztuki Mediów „Draft System” – Wrocław.

OBSERWACJA – Twórca i ślad. Materiały z Archiwum Artystów z Kolekcji MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

UŚWIĘCENIE. OŁTARZ ZWIERZĘCY. – Rytuał XIV „POST” – Wyspa Tamka, Wrocław.

STRACH część projektu ŚMIERĆ XXI – Dzień Wolnej Sztuki – Muzeum Współczesne Wrocław.

WRACAJCIE DO EUROPY – wystawa KAMUFLAŻ w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, Hala Koszyki, Warszawa.

OUT OF STH: 5.Biennial of Outdoor Art – ‚Occupancy’ – BWA Awangarda Gallery, Wrocław [Poland].

Go BACK TO EUROPE – WRO Media Biennale ‚Draft System’ – Wrocław [Poland].

GO BACK TO EUROPE – CAMOUFLAGE exibition as part of the Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, THE KOSZYKI HALL, Warsaw [Poland].

OBSERVATION – The Artist and the Trace: Materials from the MOCAK Collection Artists’ Archive, Cracow [Poland].

SANCTIFICATION. ANIMAL ALTAR. – XIV Ritual ‚POST’ – Tamka Island, Wrocław [Poland].

FEAR part of the DEATH XXI project – Free Art Day – Wrocław Contemporary Museum [Poland].

Prezentacje filmu WRACAJCIE DO EUROPY: Presentations of the film GO BACK TO EUROPE:

WRO ON TOUR# 5 The Muff Festival, Marsylia / Marseille [Francja/France].

Po Krajobrazie 6. Dzielnica, Łódź / After the landscape. 6th District, Łódź [Poland].

WRO ON TOUR# 7 BSMNT/ Halle 18/ Lipsk / Leipzig [Niemcy/Germany]

WRO ON TOUR# 12 Trafo, Trafostacja Sztuki / Szczecin [Poland]

WRO ON TOUR# 14 Więzienie w Wołowie / Prison in Wołów [Poland].

WRO ON TOUR #19 Galeria Labirynt / The Labyrinth Gallery – Lublin [Poland].

WRO ON TOUR# 20 Substance Shift Art II Biennial 2018: States of Matter, Huilinki Cafe, II [Finlandia/Finland].

WRO ON TOUR #26 Tafla – BWA Zielona Góra [Poland].

WRO ON TOUR #30 2.Parallax Forum – Parallax View – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / Academy of Fine Arts in Katowice [Poland]

Kaliska Noc Kultury – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina / Kaliska Night of Culture – Jan Tarasin Art Gallery, Kalisz [Poland].

2 0 1 6

WRACAJCIE DO EUROPY – wideo, site specific, instalacja – Substytuty, Rytuał 13 – Wrocław.

Kurator wystawy POZA TABU – Festival Art & Dechirure, Galerie MAM, Rouen [Francja].

Go BACK TO EUROPE – wideo, site specific, instalacja – Galeria Klubovna, Brno, [Czechy].

SAMOOGRANICZENIE – Noc Performerów Brzuch Centrum Trawienia Wizji, Wrocław.

GO BACK TO EUROPE – video, site specific, installation – Ritual 13, ‚Substitutes’ – Wrocław [Poland].

Curator of the exhibition BEYOND TABOO, Festival Art & Dechirure, Galerie MAM, Rouen [France].

GO BACK TO EUROPE – video, site specific, installation – Galeria Klubovna, Brno [Czech Republic].

SELF-LIMITATION – Performers’ Night, Brzuch / Belly, Wrocław [Poland].

2 0 1 5

OBSERWACJA – wystawa DZIKIE POLA – HISTORIA AWANGARDOWEGO WROCŁAWIA – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie.

WSTĘP ZABRONIONY – Survival 13. Przegląd Sztuki Art – Czyny zabronione – Koszary Oddziałów Prewencji Policji, Wrocław.

Rytuał XII, Artefakty, Dworzec Świebodzki, Wrocław.

Projekt artystyczno społeczny: WEJŚCIE OD PODWÓRZA – KAMIENICA [ul..Hubska 58, Wrocław – projekt istnieje] w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu 2016.

Ul.Hubska 58, Wrocław / 58 Hubska street, Wrocław, Poland – foto/photo: Wojciech Kozioł Kozłowski

OBSERVATION – THE WILD FIELDS – THE HISTORY OF THE AVANT-GARDE OF WROCLAW -Zachęta – National Gallery of Art in Warsaw [Poland].

NO ENTRY – Survival 13. Art Review – Prohibited acts – Riot Police Barracks, Wrocław [Poland].

Ritual XII, Artifacts, Świebodzki Railway Station, Wrocław [Poland]

Art social project – BACKYARD DOOR. THE TOWNHOUSE [ul..Hubska 58, Wrocław – the project exist] European Capital of Culture in Wrocław2016.

2 0 1 4

ELEKTRYKA DUSZY – Galeria Entropia, Wrocław – wystawa indywidualna.

DYM – Przegląd Sztuki Survival 12. Miasto Stan Zapalny – Dawny Budynek Farmacji Akademii Medycznej, Wrocław.

Opieka artystyczna i kuratorska projektu i wystawy ANTIDOTUM Galerii ArtBrut w ramach Przeglądu Sztuki Survival 12. Wrocław.

PRAWDZIWA HISTORIA – Rytuał XI, Teorie Spisku, Wrocław – aranżacja wnętrza, instalacja, wideo.

STORIES 2 – Supermarket 2014 – prezentacja Galerii Entropia, Sztokholm [Szwecja].

Jacek Zachodny: Dym/Smoke – akcja/action.
Foto/photo: archiwum festiwalu Survival/archive of the Survival Festival.

SMOKE – Survival 12, Art Review. City Inflammatory State – The former building of the faculty of Pharmacy of Medical University, Wrocław [Poland].

Artistic and curatorial supervision of the project and exhibition ANTIDOTE of the ArtBrut Gallery as part of the Survival Art Review 12.

TRUE STORY – Ritual XI, Conspiracy theories, Wrocław [Poland] – site specific, instalation, video.

ELEKTRICITY OF SOUL – Entropia Gallery, Wrocław [Poland] – solo exibition.

2 0 1 3

Rytuał X. Koniec Cywilizacji – Ostatnia Noc Szamanów. Wrocław, Port Miejski.

ŚMIERĆ XXI – Co pozostaje – Galeria BWA Sokół / Nowy Sącz.

GDY ENERGIA SŁABNIE ŚWIADOMOŚĆ ODDZIELA SIĘ OD CIAŁA – Rytuał X, Koniec Cywilizacji – obiekt, działanie, performans – Port Miejski, Wrocław.

MIND BAZAR 4, fragmenty – filmy, projekcja – Kino Awangarda w BWA Awangarda / Wrocław.

MGŁA – tekst i fotografie, pismo artystyczne Rita Baum, numer 27.

Wrocław – port miejski / Wrocław – city port.

AS THE ENERGY WEAKENS, CONSCIOUSNESS SEPARATES FROM THE BODY – Ritual X. End of Civilization – object, performance -The Last Night of the Shamans. Wrocław, city port [Poland].

DEATH XXI – What remains? – BWA Sokół Gallery / Nowy Sącz.

MIND BAZAR 4, fragments – films, projection – Awangarda Cinema in BWA Awangarda Gallery, Wrocław [Poland].

FOG – text and photos, art magazine Rita Baum, number 27.

2 0 1 2

ŚMIERĆ XXI – Pełnia Sztuczna – wystawa kolekcji Dolnośląskiej Zachęty – Muzeum Współczesne, Wrocław.

Podróż do Indii. Praca nad filmami z cyklu Mind Bazar (4 część).

ArtistTalk.eu – projekcja z komentarzem – Centrum Sztuki WRO – Wrocław.

DYM – Rytuał IX. Dla zdrowia – Wrocław.

Kulki / Balls – kadr wideo / video frame, Tiksay, Ladakh, Indie / India.

ArtistTalk.eu – screening with commentary – WRO Art Center – Wrocław

Travel to India. Work on films from the Mind Bazar series (4th part).

DEATH XXI – Artificial Fullness – exhibition from the collection of the Lower Silesian Zachęta – Contemporary Museum, Wroclaw [Poland].

SMOKE – Ritual IX. For health – Wrocław.

2 0 1 1

OŁTARZ VOODOO NARODOWY – Rytuał Strachu – Park Szczytnicki, Wrocław.

Stories 2 – Entropie der Kunst. Schone Spiele / DVD Entropia Sztuki – Kulhaus / Berlin [Niemcy].

Wideo do spektaklu „Tęczowa Trybuna 2012”, Pawła Demirskiego / reż. Monika Strzępka / premiera Teatr Polski, Wrocław.

SUBIEKTYWNY PAMIĘTNIK ASPEKTÓW ISTNIENIA, dvd – Wymiana darów – otwarcie Muzeum Wspólczesnego Wrocławia.

THE NATIONAL VOODOO ALTAR – Ritual of Fear – Szczytnicki Park, Wrocław.

STORIES 2 – Entropie der Kunst. Schone Spiele / Entropy of Art DVD– Kulhaus / Berlin [Germany]

Video for the ‚Rainbow Tribune’ by Paweł Demirski, directed by Monika Strzępka / Teatr Polski in Wrocław.

SUBJECTIVE DIARY OF ASPECTS OF EXISTENCE, 100 x dvd – Exchange of gifts – opening of the Museum Contemporary Wrocław.

2 0 1 0

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

DRZEWO DO LATANIA – Festiwal Puste Wzgórza / Pustyje Hołmy, obwód Kaługa [Rosja].

Holder of Marshal’s Office of Lower Silesia scholarship.

FLYABLE TREE – Empty hills festival, district of Kaluga, [Russia].

2 0 0 9

ŚMIERĆ XXI, część 1,2 i 3 – wystawa „de-ci de-la” w ramach nocy sztuki współczesnej, L’ESAD d’associe au Frac Alsace i au CEAAC w Strasburgu / Francja ; współpraca WRO Art Center, Wrocław.

ŚMIERĆ XXI część 1 i 2 – Art-in-residence, 13 Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO 09 – BWA Awangarda, Galeria WRO Art Center; Wrocław.

Krzyż / Cross – Sztuka Intermedialna w Browarze Mieszczańskim

Mind Bazar 3 – Interzone – Nomadyczna uwaga, projekt Waldemara Pranckiewicza, BWA Studio, Wrocław.

Pozostałość – Wizja Lokalna, Galeria Entropia / Wrocław.

DEATH XXI part 1, 2, 3 – de-ci de-la / Media – Opening Night 2009, L’ESAD d’associe au Frac Alsace et au CEAAC, Strasbourg / France ; cooperation WRO Art Center, Wrocław

DEATH XXI part 1 i 2 – Art-in-residence, 13 TH Media Art Biennale WRO 09; BWA Awangarda Gallery,

WRO Art Center Gallery; Wrocław

The Cross – Intermediale Art in Mieszczański Brewery, Wrocław

Mind Bazar 3 – Interzone – Nomadic fokus, project by Waldemar Pranckiewicz, BWA Studio, Wrocław

Remainder – The Scene of the crime, Entropia Gallery, Wrocław

Between perception and context, Video – Notebook by Małgorzata Kazimierczak.
Intermedia exhibition:

Tomasz Bajer, Tomasz Domański, Andrzej Dudek Durer, „i inni” Mira Boczniowicz i Andrzej Urbański, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Anna Kutera, Romuald Kutera, Małgorzata Kazimierczak, Witold Liszkowski, Migacz + Czapczyński, Tomasz Opania, Beata Olszewska, Krzysztof Skarbek, Karolina Szymanowska, Marek Sienkiewicz, Lech Twardowski, Krzysztof Wałaszek, Elżbieta Walaszek, Jacek Zachodny.

2 0 0 8

Roczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt ŚMIERĆ XXI.

Podróż do Indii – realizacja projektu ŚMIERĆ XXI, część 3.

Rezydencja artystyczna w Strasburgu, wymiana artystyczna Dolny Śląsk – Alzacja [Francja] – współpraca pomiędzy CEAAC i Fundacją WRO Art Center.

Transfert – Entropia, STORIES 2 – Polski Instytut Kultury w Rzymie [Włochy].

STORIES 1 – Festiwal Podwodny Wrocław.

STORIES 2 – Galeria Entropia, Wrocław; I Międzynarodowy Festiwal Animacji – Animator 2008, Poznań.

Stories 2, kadr / Stories 2, frame.

Holder of the Poland’s Ministry of Culture and National Heritage scholarship – project Death XXI.

Travel to India – realize of project – Death XXI, part 3.

Artists-in-residence program, Strasbourg [France] – artistic exchange between the Alsace and Lower Silesia, cooperation between CEAAC and WRO Art Center.

STORIES 2 – Transfert – Entropia, Institute of Polish Culture, Roma [Italy].

Gallery Entropia, Wroclaw; 1st International Animation Festival – Animator 2008, Poznań [Poland].

STORIES 1 – Wrocław under Water Festival.

Gallery Entropia, Wroclaw; 1st International Animation Festival – Animator 2008, Poznań [Poland].

STORIES 1 – Wrocław under Water Festival.

Chamtrul Rinpoche zgodził się na nagranie nauk o 3 Bardo. Jego specjalizacją jest nauka o śmierci i jej stanach. Nagranie odbyło się w buddyjskim klasztorze ZKL Nyingma koło Dharamsali w północnych Indiach.

Chamtrul Rinpoche agreed to record teachings about 3 Bardo. He specializes in teachings about death and its states. The recording took place in the ZKL Nyingma Buddhist monastery, near Dharamsala in northern India.

Mannjit Singh Calcutta, minister Edukacji Pendżabu, weteran Sikhijskiej polityki oraz działacz społeczny. Wziął udział w projekcie „Śmierć XXI”. Odbyliśmy długą i szczerą rozmowę w jego domu w Armitsarze.

Manjit Sing Calcutta, the Minister of Punjab Education, a veteran of Sikh policy and an active social activist, took part in the project Death XXI. We had a long and frank conversation in his house in Amritsar.

.

Music by Dawid Szczęsny

Mastering: Marcin Cichy for plug audio

Cover art: Jacek Zachodny

Photo: Maciej Stobiecki

Layout: Kasia Klimek, Luke Mosling

2008 Porter Records

2 0 0 7

Wideo do spektaklu „Juliusz Cezar” Williama Shakespeare w reżyserii Remigiusza Brzyka, Teatr Polski we Wrocławiu.

Cmentarze pogranicza, Rano rano – Przegląd Kina Alternatywnego Klaps 2007, Krasnystaw.

IMAM – prezentacja filmu w ramach projektu Urban Potentials na Festiwalu Wrocław Non Stop oraz na Industrial Art na Off Festiwalu w Mysłowicach; projekt Andrzeja Dudka Durera, Jerzego Kosałki, Tomasza Bajera.

DEMONSTRACJE – Modelarnia, Stocznia Gdańska; Fotospace – Wrocław Non Stop.

ŚMIERĆ XXI – III międzynarodowy festiwal sztuki Mandala; XII International Media Art Biennale WRO 07.

Projekt plakatu: Michał Matoszko. Poster designed by Michał Matoszko.

Video project in „Julius Caesar” by William Shakespeare, art director Remigiusz Brzyk; Teatr Polski, Wrocław [Poland]]

Borderline cemeteries, Morning morning – Klaps 2007, Review of the Alternative Cinema, Krasnystaw [Poland].

IMAM – participation in Urban Potentials project, Wrocław Non Stop; Industrial Art, Off festival in Mysłowice, project by Andrzej Dudek Durer, JerzyKosałka, Tomasz Bajer.

DEMONSTRATION – Fotospace – Wrocław Non Stop; Modelarnia Gallery, Gdańsk.

DEATH XXI – Mandala, III International Art Festival; 12th International Media Art Biennale WRO 07, Wrocław.

Agnieszka Młotkowska – zdjęcie z wystawy “Post tatau – rzecz o współczesnych misteriach”.
Agnieszka Młotkowska – a photo from the exhibition “Post tatau – a thing about modern mysteries”.

2 0 0 6

Projekt CRAWLING CRATERS – Bogatynia, Zittau [Niemcy], Trondheim [Norway].

ŚMIERĆ XXI:

Foto Fest, Festiwal Wrocław Non Stop, Browar Mieszczański, Wrocław.

Festiwal Out or – Czantoria, Poznań.

Era Nowe Horyzonty – 6 międzynarodowy festiwal filmowy, Wrocław.

III edycja akcji Hospicjum to też życie, Hospicjum Bonifratrów, Wrocław.

DEFINICJE –„Co z nami teraz będzie”, Galeria Potocka, Kraków.

CRAWLING CRATERS project – Bogatynia [Poland], Zittau [Germany], Trondheim [Norway].

DEATH XXI:

Foto fest, Wrocław Non stop, Brewery Mieszczański, Wrocław [Poland].

Out or – Czantoria, Poznań [Poland].

Era Nowe Horyzonty, 6 international films festival, Wrocław [Poland].

III World Hospice and Palliative Care Day, Bonifratrów Hospice, Wrocław.

DEFINITION – Gallery Potocka, Cracow [Poland].

Projekt “Crawling craters” – był wspólnym dziełem polskich oraz norweskich artystów wideo. Uczestniczyli w nim:

Jacek Zachodny, Piotr Pajchel, Ivar Smedstad oraz studenci: Cathrine Dahl, Stig Tommy Høvik, Sille Storihle, Cristin Tårnes and Ørjan Aas z Trondheim Academy of Fine Art. Projekt był częścią NTNU Polen 2006 i był realizowany w dwóch etapach.

Pierwszy etap polegał na zbieraniu materiałów filmowych w regionie Bogatyni w Polsce oraz Zittau w Niemczech. Charakterystyczna dla tego regionu, bezwzględna eksploatacja złóż węglowych, która miała miejsce w latach 90-tych, spowodowała wielkie szkody natury ekologicznej.

Drugi etap projektu obejmujący warsztaty w KIT gdzie skupiano się głównie na prezentacji na żywo materiałów filmowych bez narracji. Opierając się na materiałach zdjęciowych wykonanych w Polsce i Niemczech, rozpatrywaliśmy różne strategie oraz narzędzia prezentacji materiałów filmowych na żywo.

Warsztaty zakończyła prezentacja w Dokhuset w ramach Trondheim Matchmaking, w sobotę 14.10.2006 roku.

Crawling Craters was a collaboration between the Polish and Norwegian video artists: Jacek Zachodny, Piotr Pajchel, Ivar Smedstad and the students Cathrine Dahl, Stig Tommy Høvik, Sille Storihle, Kristin Tårnes and Ørjan Aas from Trondheim Academy of Fine Arts. The project was a part of NTNU Polen 2006and it was realized in two parts:

The first part was collecting video material in the region around Bogatynia, Poland and Zittau, Germany. What characterizes this area is the ruthless exploitation of the coal resources that took place until the early 90´s, which lead to great ecological problems.

The second part of the project was a workshop at KIT where the main focus was live presentation of non-narrative video. Based on the material shot in Poland and Germany we looked at different strategies and tools for presentation of live video

The workshop culminated with a presentation at Dokkuset on Saturday 14.10.2006 as a part of Trondheim Matchmaking.

2 0 0 5

Prace nad projektem – ŚMIERĆ XXI.

MIND BAZAR – Galeria BWA, Zielona Góra.

Project in progres – DEATH XXI.

Maind Bazar – BWA Gallery, Zielona Góra [Poland].

2 0 0 4

Lądowa podróż: Wrocław – Indie – Wrocław.

MAN TO U – Galeria Entropia, Wrocław – wystawa indywidualna

MIND BAZAR – BWA Awangarda, Wrocław.

Międzynarodowy obserwator wyborów prezydenckich na Ukrainie – Pomarańczowa Rewolucja [Dariwka, okolice Chersonia, Ukraina].

Varanasi, Indie / India.

Travel by land: Wrocław – India – Wrocław.

MAN TO U – Gallery Entropia, Wrocław [Poland] – solo exibition.

MAIND BAZAR – BWA Awangarda Gallery, Wrocław [Poland].

International observer for democracy election of president in Ukraine – Orange Revolution [Dariwka, near Kherson, Ukraine].

2 0 0 3

Pamiatka z Wrocławia – Galeria BWA Awangarda, Wrocław.

Przestrzeń Umysłu – Muzeum Etnograficzne, Wrocław.

CZYNNOŚCI – X Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO Globalica, Wrocław, pokaz polski.

Jacek Zachodny – praca na fasadzie Galerii BWA, Wrocław / work by on the BWA Gallery facade, Wrocław, Poland.

Souvenir from Wrocław – BWA Awangarda Gallery, Wrocław.

Space of mind – Museum of Ethnography, Wrocław

ACTIVITIES – 10 TH International Media Art Biennale WRO 03 Globalica, Wrocław, polish screening.

Wczesną wiosną odwiedziny grupy Azorro. Siedzą od lewej: Wojtek Niedzielko, Łukasz Skąpski, Igor Krenz, Oskar Dawicki. W ogrodzie na wrocławskim Sępolnie powstaje pierwsza część filmu – Wszystko już było.

Visit of the Azorro group in early spring. From left: Wojtek Niedzielko, Łukasz Skąpski, Igor Krenz, Oskar Dawicki. A first part of the film– Everything Has Been Done – shot in a garden in the Wrocław, district of Sępolno.

2 0 0 1 – 2 0 0 2

GRACZE – Galeria BWA Awangarda, Wrocław.

PLAYERS – BWA Awangarda Gallery, Wrocław.

2 0 0 1

Digital progresion – Galeria Entropia, Wrocław.

HART 2001 – Festiwal Sztuki, Hull [Wielka Brytania]; grant Polskiego Instytutu Kultury w Londynie.

E-MISSION – Galeria Entropia, Wrocław – wystawa indywidualna

Digital progression – Entropia Gallery, Wrocław [Poland].

HART 2001 – Festival of Art, Hull [England]; grant of the Polish Institute of Culture in London.

E-MISSION – Entropia Gallery, Wrocław – solo exibition.

Praca Waldka Pranckiewicza na fasadzie Galerii BWA, Wrocław.
Work by Waldek Pranckiewicz on the BWA Gallery facade, Wrocław, Poland.

2 0 0 0

OBSERVATION – Galeria Potocka, Kraków.

ART BOX – Galeria BWA Awangarda, Wrocław.

ZAPIS ENERGII – Młyn Wodny „ Maria”, Fest Festung Festiwal, Wrocław.

OBSERVATION – Potocka Gallery, Cracow [Poland].

Note of Energy –„Maria” Water-Mill, Fest Festung Festival, Wrocław [Poland].

ART BOX – BWA Awangarda Gallery, Wrocław [Poland].

Marcin Harlender, Krzysztof Kaman Kłosowicz – Galeria Obok/Obok Gallery, Wrocław, Poland.
Przemysław Sanecki – performens/performance – Galeria Obok/Obok Gallery, Wrocław, Poland.

Agnieszka Chojnacka, Jacek Zachodny – Galeria Obok/Obok Gallery, Wrocław, Poland.

1 9 9 9

OBSERWACJA – akcja – Rynek, Wrocław.

Stypendysta Europejskiej Fundacji Sztuki Germinations, San Sebastian [Hiszpania].

ZMIANA ENERGII – San Sebastian [Hiszpania].

Obserwacja / Observation – Wrocław, Poland.

Holder of Europe Art Foundation Germinations scholarship, San Sebastian [Spain].

Change of Energy – San Sebastian [Spain].

OBSERVATION – aktion – Wrocław market, [Poland].

1 9 9 8

STREFA – Galeria Entropia, Wrocław – wystawa indywidualna.

Międzynarodowy plener szklarski – Polanica Zdrój; Galeria BWA Wałbrzych.

ZONE – Entropia Gallery, Wrocław, [Poland] – solo exibition.

International meeting of glass – Polanica Zdrój, [Poland]; BWA Gallery, Wałbrzych, [Poland].

1 9 9 7

TO – Wrażliwość Multimedialna, BWA Bunkier Sztuki, Kraków.

Multimedialni Instalaci MULTIMEDIALNI INSTALACI – Galeria u Recickych, Praga [Czechy].

Scenografia do filmu Hukot, reżyseria Joanna Czarnecka, Praga [Czechy]

IT – MULTIMEDIALE INTERACTION, BWA Bunkier Sztuki Gallery, Cracow [Poland].

Premiera filmu Hukot – Kino „Lucerna” w Pradze [Czechy] oraz w kinie „Atom” we Wrocławiu.

Radim Spacek, Joanna Czarnecka, Jacek Zachodny – Praga / Prague, Czechy / Czech Republic.

Multimediale installations – Gallery by Recickych, Prague [Czech Republic].

Design project in film „Hukot”, art director Joanna Czarnecka, Prague [Czech Republic].

Premiere of a film ‚Hukot’ in ‚Lucerna’ cinema in Prague [Czech Republic] and ‚Atom’ cinema in Wrocław [Poland].

od prawej/from the right: Małgorzata Żarczyńska, Isabelle, Jacek Zachodny, Justyna Masella -Praga/Prague, Czechy/Czech Republic.

1 9 9 6

KAMIEŃ FILOZOFICZNY – Interakcje multimedialne, BWA Bunkier Sztuki, Kraków.

INSTALACJE – Galeria Łowicki-Potoczny, Wrocław.

PHILOSOFER STONE – Multimediale sensibility, BWA Bunkier Sztuki Gallery, Cracow, [Poland].

Instalations – Łowicki-Potoczny Gallery, Wrocław, [Poland].

KAMIEŃ fILOZOFICZNY – wnętrze nieskończone, instalacja interaktywna złożona z lustrzanych ścian, sufitu i podłogi, światło reagujące na indywidualne bodźce dźwiękowe osób będących we wnętrzu. Wymiary: 230 x 230 x 460cm.
PHILOSOPHER STONE – the unfinished inside, an interactive installation consisting of mirrored walls, ceiling and floor, the light reacts to individual sound stimuli of persons staying inside the construction. Dimensions: 230 x 230 x 460 cm.

1 9 9 5

UDRĘKA– Galeria Foto Medium Art, Wrocław – wystawa indywidualna.

„Tu Performance” – festiwal performens – Toruń.

TORMENT… – Foto Medium Art Gallery, Wrocław – individual exhibition.

‚Performance here’ – performance festival – Toruń [Poland].

1 9 9 4

MALARSTWO – Klub Muzyczny „Amsterdam”, Wrocław.

Wystawa dyplomowa – niezależne miejsce, podziemia w centrum Wrocławia na pl. Nowy Targ, Wrocław.

PAINTING – Music Club „Amsterdam”, Wrocław [Poland].

Finish study exibition – independent, underground place, Nowy Targ square, Wrocław [Poland].

1 9 9 3

KARUZELA BRADERS – Galeria Miejska, Wrocław.

SZKŁO MŁODYCH – Wrocław, Poznań, Lipsk [Niemcy]

Karuzela Braders – akcja podczas koncertu ”Makowicz plays Gershwin”,

Filharmonia Opolska.

Stypendium– szkło artystyczne, Lwów [Ukraina].

Karuzela Braders: Jacek Zachodny, Krzysztof Winnicki, Michał Hycki, Igor wójcik, Stanisław Wojaczek.

KARUZELA BRADERS -Miejska Gallery, Wrocław [Poland].

YOUNG GLASS – Wrocław, Poznań, Leipzig [Germany].

Karuzela Braders – action in Music Hall in Opole – “Makowicz plays Gershwin”, cooperation with the musician Adam Makowicz.

Scholarship – art glass, Lwow [Ukraine].

1 9 8 9 – 1 9 9 4

studia na ASP Wrocław.

study on the Academy of Fine Art in Wrocław [Poland].

1 9 8 8 – 1 9 9 0

studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Archeologia.

study on the University in Wroclaw; Archeology [Poland].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s