Odwrócony Korzeń (Diverted Root) 2020-2021

ODWRÓCONY KORZEŃ [w roku 2020 projekt realizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia.]

Głównym tematem projektu „Odwrócony korzeń” jest pamięć i tradycja – rozumiane jako pas transmisyjny międzypokoleniowego przekazu traumy i granicznych doświadczeń.

W poszukiwaniach podążyłem tropami swojej rodziny, a miejsca z nią związane potraktowałem jako punkt wyjścia do twórczej analizy zjawisk dziejowych w których uczestniczyli. Przyjrzałem się mechanizmom ruchów społecznych, migracji, relacji narodowościowych i religijnych, katastrof cywilizacyjnych. Poruszałem się na osi czasu od XVII wieku [najwcześniejsze dane] do XXI. W skali geograficznej od Cape Town w południowej Afryce do południowego Uralu. W skali makro-projekt dotyczył również współczesnych miejsc, ludzi i ich postaw wobec zmieniającej się niczym w kalejdoskopie rzeczywistości i świata wokół.

Działania były realizowane w podróży, na obszarze Polski i Ukrainy, dotyczyły wielu historycznych, religijnych i społecznie delikatnych spraw – jak Rzeź Wołyńska, patriotyzm i tradycja pańszczyzny-niewolnictwa; wpływ religii na zaognianie relacji społecznych, akcja repolonizacyjna i rewindykacyjna mająca na celu osłabienie prawosławia, Bieżeństwo – jedna z największych migracji ludzkich XX wieku.

 

Przejdź dalej do tekstu i zdjęć w piśmie RITA BAUM nr. 53/54: „Odwrócony Korzeń. Fragmenty z fragmentów” 

https://www.ritabaum.org.pl/post/647459977247735808/odwr%C3%B3cony-korze%C5%84-fragmenty-z-fragment%C3%B3w

https://drive.google.com/file/d/1rrWJ1pw-pdUhkjh5PPrpJ2viHTznJTVM/view?fbclid=IwAR3DrmG6gOjIwFywqz6SnJ7JYQJSK99ce41uT9szS5OYATmmhUomLp_Pj3k

 

 

Odwrócony Korzeń Cykl filmów wideo  JUŻ WKRÓTCE NA KANALE VIMEO

Część I KOZACY I ŻOŁNIERZE-

Na podstawie dostępnych dokumentów i przekazów historycznych autorska opowieść o ruskim kozackim rodzie Czekałowskich od Unii Hadziackiej w XVII wieku do 1949 roku. Historie pogranicza emigracji i nierealnych utopii splata się z nieustannym poszukiwaniem tożsamości i swojego miejsca na ziemi.

Czas: 18.18

Część IISTÓG-

Rytuał nakłuwania siana w poszukiwaniu uciekinierów występuje w wielu relacjach z czasów wojny, pogromów i ucieczek. Kopa siana mogła być noclegiem i schronieniem w wędrówce ale również mogła stać się pułapką bez wyjścia. Film na podstawie opowieści z Wołynia dodatkowo opatrzony fragmentami z Księgi sprawiedliwych o Ukraińcach ratujących Polaków w czasach czystek etnicznych dokonywanych przez OUN i UPA.

Czas: 7.18

Część III TRADYCJA-

Niewolasłowo klucz w historiach wielu narodów. W tej części Europy handel niewolnikami tworzył kapitał państwowo twórczy a odmiana niewolnictwa poddaństwo chłopów było podstawą gospodarki przez setki lat. W roku 2020 uwięzienie i cierpienie podniesiono do rangi atrakcjiw tym wypadku gospodarstwa agroturystycznego we wschodniej Polsce.

Czas: 4.00

Część IV OPOWIEŚĆ BIEŻUNKI-

W oczach dziecka świat jest ciekawy i tajemniczy nawet w czasie wojen i tułaczki. W opowiadaniu Bieżunki tragiczne wspomnienia mieszają się z pamięcią zabawy, śmierć najbliższych z radością przetrwania. 96-letnia kobieta sięgając w swoją przeszłość przedstawia świat oczami paroletniej dziewczynki. Wszystko jest możliwe, granice znanej nam realności nie istnieją. Podkreślając ironię losu film rozpoczyna wypowiedź Jana Wolskiego mieszkańca Emilcina [z tego rejonu pochodziła Bieżunka]jest to jego relacja spotkania z UFOa w szerszym kontekście z obcym, nie znanym.

Czas: 16.37

Część V PAMIĘTNIK-

Ostatnie ujęcie człowieka godzinę dwie po śmierci połączone z jego zapiskami i notatkami. Życie zakończone śmiercią powoduje, że wyobrażenia i wspomnienia nabierają odmiennego sensu, odrywają się od właściciela a ich moc jest innego rodzaju.

Czas: 3.53

Część VI LELISZKI-

Akcja rewindykacyjno polonizacyjna objęła wschodnie województwa Polski. Od roku 1919 do 1939 przejęto lub wyburzono setki cerkwi i prawosławnych obiektów religijnych wielu mieszkańców przymuszano do konwersji na katolicyzm. Leliszki to jedno z magicznych miejsc pogranicza polsko-ukraińskiego82 lata po akcji miejsce po dawnej cerkwi istnieje dalej również w pamięci niektórych mieszkańców.

Czas: 7.37

Część VII WOLNOŚĆ-

Stado gołębi we wschodniej Polsce wolne ptaki w powietrzu latające wokół wsi dziesiątki razy okrążające samą trasą z małymi odchyleniami. Wolne czy niewolne. Rytm stada łączy się z dźwiękiem zarejestrowanym podczas ostatnich kilkunastu miesięcy demonstracji i manifestacji wielu stron narodowego konfliktu.

Czas: 3.53

Część VIII DOM- work in progress

Rzecz o skomplikowanej relacji budowniczego Marcina Zachodnego i wielkiego Ukraińca Iwana Franko w trakcie budowy jego domu we Lwowie

…………………………………………………………………………………………………….

-T R A D Y C J A- cykl obrazów i obiektów

TRADYCJA: Wolność – 100×120 cm., 2020

TRADYCJA: Bunt – 100×120 cm., 2020

TRADYCJA: fragment cyklu obrazów, 2020-2021

TRADYCJA: Jeleń – 140×120 cm., 2020

TRADYCJA: Martwy Las / Pamięć Miejsca / Brzoza – 70×50 cm., 2020

TRADYCJA: Pogrom / Pamięć Kości / Niewolnicy z Afryki i Chłopi Pańszczyźniani z Polski odpoczywają po pracy w polu – 70×50 cm., 2020

TRADYCJA: Pamięć Kości – 70x50cm., 2020

TRADYCJA: Niepamięć / Ślady / Sierp – 70×50 cm. 2019-20

TRADYCJA: Ślady  – 70×50 cm. 2019

TRADYCJA: Niewola – dyptyk, 50x140cm., 2020.

TRADYCJA: Milczenie – 90×40 cm., 2019

TRADYCJA: Święty Dym – 30×90 cm., 2019

TRADYCJA: Herezja – obiekt, 2020

TRADYCJA: Księga – 70x50x6 cm., obiekt, 2019-2020

TRADYCJA: Wiara – 168×59 cm., 2020

TRADYCJA: Kult – 70×60 cm., 2020-21

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-E M I G R A N C I- 

Transport niewolników do budowy Złotej Krainy, 140×120 cm., 2020-21

Obóz uchodźców z Syrii, Afryki, Bieżeńców, Rewolucjonistów i LGBT na granicy polskiej – 70×140 cm., 2020-2021

Ogień – 140x70cm., 2020

Niewolnica – 130×50 cm., 2020

………………………………………………………………………………………………………

-R O D Z I N A-

RODZINA: Dim Franka / Pradziadek Martin Zachodny – 140x120cm., 2020.

RODZINA: Nadleśniczy z Łańcuta / Wujek Zdzisław Rybiański – 140x120cm., 2020

RODZINA: Raft in den Bergen. Kampania Karpacka 1915 / Dziadek Andrei Czekałowski.

I N N I – seria 12 rysunków

WORK IN PROGRESS – uzupełnianie materiału na stronie